Afstanden en oppervlakten - Allerlei cijfermateriaal

 

Afstanden en oppervlakten

 

Afstanden: kilometer,...

 

Tips: Tijdens een leerwandeling kan je de leerlingen de opdracht geven om na één kilometer even te stoppen. De lln. schatten dan zelf in wanneer ze één kilometer gestapt hebben.
Je kunt ook exact één kilometer afstappen met een meetwiel.
Na de leerwandeling kan er in de klas m.b.v. de computer bepaald worden welke afstand er gewandeld is. Je kunt hiervoor de onderstaande website gebruiken.
Website: Geo-Vlaanderen


 
Voorbeeld van het bepalen van de afstand met de computer:
afstand

 

Oppervlakten

 

Tips: Tijdens een leerwandeling kan je de kinderen de oppervlakte van een plein laten schatten. Alle pleinen in de verschillende deelgemeenten kunnen hiervoor in aanmerking komen.
De kinderen kunnen het plein afstappen en dan de oppervlakte schatten.
Nadien kan in de klas m.b.v. de computer de exacte oppervlakte van het plein bepaald worden. Je kunt hiervoor de onderstaande website gebruiken.
Website: Geo-Vlaanderen


 
Voorbeeld van het bepalen van de oppervlakte met de computer:
oppervlakte 1


oppervlakte 2

 

Allerlei cijfermateriaal

 

Openingstijden

 

Tips: De leerlingen kunnen de openingstijden van het gemeentehuis, het containerpark, de bibliotheek, … opzoeken op de website van de gemeente of op google. De openingstijden kunnen ook tijdens een leerwandeling genoteerd worden. De openingstijden kunnen besproken worden: Waarom zijn ze enkel overdag open?, Waarom zijn ze ook ’s avonds open?, Zijn dit goede openingsuren?,...
De openingsuren kunnen digitaal en analoog genoteerd worden. Nadien kunnen ze ook in een strookdiagram geplaatst worden.

 

Aantal inwoners, geboorte- en sterftecijfers

 

Tips: De leerlingen kunnen het aantal inwoners van Roosdaal over verschillende jaren opzoeken. Ze zoeken ook het geboorte- en sterftecijfers op. Zo komen de lln. te weten of er een natuurlijke aangroei is of niet. Deze gegevens kunnen dan in een grafiek of een staafdiagram gezet worden. Zo ontdekken de leerlingen of het aantal inwoners stijgt, daalt of gelijk blijft. De lln. kunnen de gegevens op onderstaande website opzoeken.
Website: Statistieken van België

 

Temperatuur

 

Tips: De leerlingen meten en noteren gedurende enkele dagen de temperatuur. Nadien kunnen de temperaturen uitgezet worden in een grafiek. De leerlingen ontdekken zo of de temperatuur gelijk blijft of schommelt.